bases del centre d'idiomes vila d'arts

1. El calendari del Centre es correspon amb el calendari escolar de la Generalitat (tret del nostre inici del curs escolar que és a l'octubre i dels dies de lliure disposició en què Vila d'Arts no tanca).

2. l'horari de secretaria és el següent: de dilluns a divendres de 17:00 a 21:00h de setembre a juliol / agost tancat.

3. En cas d'existir dubtes abans de formalitzar la matriculació, es pot fer una classe de prova.

4. Els rebuts es pagaran per avançat durant els 10 primers dies de cada mes o trimestre a la secretaria del Centre o a través del banc.

5. Les classes particulars, al juliol, i els drets d'exàmens externs (com el FCE), es pagaran en efectiu i per endavant.

6. En cas de devolució de rebuts bancaris, les despeses aniran a càrrec de l'alumne.

7. Cal comunicar les baixes al final del trimestre anterior a la baixa.

8. Es lliuraran informes als alumnes al final de cada trimestre.

9. Les classes tenen una durada de 55 minuts o d'1 hora i 25 minuts. Es prega puntualitat. En cas que els alumnes no es presentin a classe durant els primers 20 minuts sense avisar, la classe es considera cancel·lada.

10. El centre no farà devolucions en cas de vaga.

11. No es permet menjar ni fer ús de telèfons mòbils a les classes.

12. Per a un millor aprofitament de les classes, el Centre es permet de demanar als pares o tutors dels alumnes la seva col·laboració en les següents qüestions:

a. Els alumnes poden tenir deures per fer per a la següent classe. Es demana fer un seguiment de les tasques dels alumnes a casa.

b. Quan l'alumne porta una nota per signar a casa per problemes de comportament o rendiment, ha estat avisat verbalment amb anterioritat pel professor. Es prega es retornin les notes signades.

c. Cal notificar al Centre -per telèfon, mail o presencialment a recepció- les faltes d'assistència, a ser possible amb antel.lació.

13. La inscripció al Centre implica l'acceptació de totes les bases.

 vila d'arts idiomes - avda. Antoni Gaudí 13 - 08840 VILADECANS - Tel. 93 659 2909     |       avís legal - protecció de dades