avís legal

Informació i continguts de la web.
El text, els gràfics, les fotografies, els diferents documents i programes informàtics de la web de VILA D'ARTS IDIOMES, en definitiva, el seu contingut, podrà ser modificat o canviat en qualsevol moment sense necessitat d'avís previ.

Drets de propietat intel.lectual i industrial.
VILA D'ARTS IDIOMES és titular de tots els drets de propietat intel.lectual i industrial d'aquesta pàgina web. Aquests drets protegeixen els dissenys gràfics, el codi font de programació i la resta d'elements de la web. Queden expressament exclosos els programes informàtics que mitjançant la web es poden obtenir o de la informació que s'enllaça a webs externes a la de VILA D'ARTS IDIOMES.
S'autoritza l'activitat de descàrrega i emmagatzament en el disc dur de l'usuari de la web de la informació continguda i que és propietat de VILA D'ARTS IDIOMES sempre que aquesta no es modifiqui, distribueixi (sigui quin sigui el mitjà), reutilitzi, copiï (sigui quin sigui el mitjà), plagiï, etc. per a fins de caràcter públic o comercial sense l'autorització per escrit de VILA D'ARTS IDIOMES.
Les actuacions que vulnerin les disposicions anteriorment descrites poden constituir un delicte contra els drets de la propietat intel.lectual i industrial protegits per la Llei de la Propietat Intel.lectual donant lloc a delictes tipificats en el vigent Codi Penal.
En cap cas, VILA D'ARTS IDIOMES serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel.lectual o industrial pogués cometre qualsevol USUARI de la web.

Enllaços a altres webs.
VILA D'ARTS IDIOMES proporciona l'accés a altres llocs web de tercers mitjançant enllaços amb la finalitat exclusiva d'informar de l'existència d'altres fonts d'informació a Internet. VILA D'ARTS IDIOMES no és responsable ni del contingut d'aquestes webs ni del resultat obtingut per l'usuari si hi accedeix. L'única responsabilitat de VILA D'ARTS IDIOMES és assegurar-se que aquests enllaços funcionin correctament.

Enllaços des d'altres webs.
Els usuaris i en general qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un hiperenllaç entre les seves pàgines web i la web de VILA D'ARTS IDIOMES o qualsevol dels seus canals, ho podrà fer sense que es requereixi autorització prèvia per escrit per part de VILA D'ARTS IDIOMES. i sempre que respecti l'estructura de la part de la web de VILA D'ARTS IDIOMES. on enllaci. No podrà reproduir continguts de la web de VILA D'ARTS IDIOMES. dins la seva web.
L'establiment de l'hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre VILA D'ARTS IDIOMES. i el propietari de la pàgina web en la que s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de VILA D'ARTS IDIOMES. dels seus continguts i serveis.

 

 vila d'arts idiomes - avda. Antoni Gaudí 13 - 08840 VILADECANS - Tel. 93 659 2909     |       avís legal - protecció de dades